Om 10Plus
 
Lokalmenu
 
Om 10Plus

10plus på Gl. Ringstedvej i Holbæk

10plus er et tilbud til normaltbegavede unge fra 8. til 10. klassetrin, der er udfordret på de personlige og sociale kompetencer og derfor har svært ved at inkluderes i Folkeskolen.

Et skoletilbud for unge som har brug for at gå i skole på en måde, hvor nærvær, tryghed og tæt voksenkontakt, kan være medvirkende årsager til at få motivation til at gå i skole. Vi tager udgangspunkt i de unges konkrete situation og udfordringer.

Undervisningen understøtter, at eleverne kan opnå et positivt og realistisk selvbillede inden de påbegynder uddannelse eller arbejde samt at skabe mulighed for, at de unge kan ”finde en plads” i livet og se sig selv i uddannelse.

 

Skoledagen i 10plus starter med morgensamling og morgenmad hver dag, ligesom fælles frokost er en fast del af skoledagen

Eleverne undervises i små hold á 4-5 elever

Der undervises i dansk, engelsk, matematik, læsning, samfundsfag og valgfag

Undervisningen tager udgangspunkt i at skabe synlige mål for den enkelte elev

Nogle elever har en skoleuge, hvor erhvervspraktik fylder en til to dage

De fleste elever på 9. og 10. klassetrin tager en FP9-prøve i maj/juni

 

Vil du vide mere om 10plus, kan du kontakte:

Afdelingsleder Jesper Kongsgaard - tlf: 72 36 43 94 - mail: jekj@holb.dk

 

 

 Senest opdateret 04.10.2018 12:52 af JJ